Totalentreprenad

 

Vi tar fullt ansvar genom hela byggprocessen.

Tack vare vårt stora register och ett väl inarbetat kontaktnät av samarbetspartners åtar vi oss gärna totalentreprenader, där vi tar det fulla ansvaret genom hela byggprocessen – från start till mål. Vi sköter samordningen och ser till att alla delar faller på plats i rätt tid.

När behov finns samarbetar vi med välrenommerade arkitekter och konstruktörer, exempelvis vid vissa typer av nybyggnation eller renoveringar av känsliga kulturbyggnader.