om oss

vi är ett privatägt byggföretag med 40 år i branschen.

 

Välkomna att kontakta oss!

Vi tar tillsammans fram individuella lösningar – anpassade till varje kunds behov och önskemål. Framför allt arbetar vi med nybyggnation, om- och tillbyggnation (ROT) och kulturrenoveringar. På senare år har företaget expanderat och vi utför allt fler arbeten på uppdrag av de ledande försäkringsbolagen. Våra kundrelationer bygger på förtroende och den som anlitar oss kan räkna med:

Tyrfors

Personlig service tack vare en liten, vädligt familjär organisation

Tyrfors

Tryggheten som en professionell partner erbjuder

Tyrfors

Leveranssäkerhet och överenskommen kvalitet i utförandet

Tyrfors

Mycket konkurrenskraftiga priser

Vi utför de flesta, vanligt förekommande byggprojekten

Våra kunder är såväl företag, organisationer och försäkringsbolag som privatpersoner. Hos oss finns bred kompetens och mycket lång samlad erfarenhet inom byggande. Det gör att man med förtroende kan anlita oss för alla sorters uppdrag. Vi utför allt från små byggservicearbeten till stora omfattande arbeten.

Tack vare vårt stora register och ett väl inarbetat kontaktnät av samarbetspartners åtar vi oss gärna totalentreprenader, där vi tar det fulla ansvaret genom hela byggprocessen – från start till mål. Vi sköter samordningen och ser till att alla delar faller på plats i rätt tid. När behov finns samarbetar vi med välrenommerade arkitekter och konstruktörer, exempelvis vid vissa typer av nybyggnation eller renoveringar av känsliga kulturbyggnader.

  Nära samarbete och samordning med utvalda samarbetspartners

  Genom ett välutvecklat kontaktnät av leverantörer och underentreprenörer kan vi åta oss alla uppgifter vid ett bygge – genom totalentreprenad tar vi då ansvar för allt arbete.

  De utvalda underentreprenörer vi samarbetar med kompletterar oss med sin specialkompetens inom sina respektive arbetsområden. Dessa är bland annat elinstallationer, plåtslageri samt VVS och ventilation. Eftersom vi har långvariga relationer med dessa partners kan vi skapa god samordning i våra byggprocesser och på så sätt undvika onödiga problem och fördröjningar. 

  Vi har avtal med Länsförsäkringar Södermanland och Riksbyggen

  ROT-avdrag för byggnadsarbeten

  Vi utför de flesta förekommande typer av ROT-arbeten – reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnation som ger kunden skattereduktion. Reglerna medger skatteavdrag för arbetskostnader vid en stor mängd olika slags byggtjänster, från badrumsrenoveringar till takarbeten.

  Dessutom utför vi många andra slags ROT-arbeten, såsom ombyggen, tillbyggen samt renoveringsarbeten av interiörer och exteriörer.