Renovering

– Vi har rätt kunskaper för renovering av kulturbyggnader och arbetar på uppdrag av de ledande försäkringsbolagen.

 

Kulturbyggnader

Kunskapsregistret och hantverksskickligheten hos vår personal gör att vi med fördel kan anlitas för olika slags känsliga byggprojekt som gäller äldre kulturbyggnader, där kraven på rätt utförande är särskilt högt ställda.

Här krävs fingertoppskänsla hos hantverkarna och kunskaper om äldre byggmetoder och material för att uppnå goda resultat – ofta handlar det om att kunna kombinera traditioner och ny teknik samt inte minst förmåga till nytänkande och problemlösning.

Inom Tyrfors Byggnads AB finns lång erfarenhet av antikvariska byggprojekt. Under en lång följd av år har vi utfört många varsamma renoveringar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vi behärskar arbeten med såväl exteriörer som interiörer i denna typ av hus. Och om det krävs kan vi till exempel själva tillverka byggnadsdelar och andra detaljer som ska förnyas eller ersättas vid en renovering.

Försäkringsbyggnader

Ett av våra verksamhetsområden, som under senare år har ökat i omfattning, är olika slags renoverings- och återställningsarbeten vid försäkringsskador. I kraft av vårt goda rykte har vi fått förtroendet att arbeta på uppdrag av ledande försäkringsbolag, med vilka vi har avtal.

För att utföra denna typ av uppdrag, som till stor del utförs hemma hos försäkringsbolagens kunder, ställs vissa specifika krav. Det handlar ofta om människor som har råkat ut för skador i sina bostäder, och vår uppgift blir att ställa allt till rätta. Genom lyhördhet och kompetens ser vi på ett smidigt sätt till att leva upp till de skadedrabbades förväntningar på dessa återställningsarbeten.

Den helt övervägande delen av försäkringsarbetena vi utför utgörs av vattenskador i badrum och kök. Vi har såväl den nödvändiga kompetensen, bland annat i form av behörighet för våtrumsarbeten, som erfarenheten som behövs för att fullgöra denna typ av uppdrag på ett riktigt och godkänt sätt.