Vi arbetar på uppdrag av de ledande försäkringsbolagen

Ett av våra verksamhetsområden, som under senare år har ökat i omfattning, är olika slags renoverings-/återställningsarbeten vid försäkringsskador. I kraft av vårt goda rykte har vi fått förtroendet att arbeta på uppdrag av ledande försäkringsbolag, med vilka vi har avtal.

För att utföra denna typ av uppdrag, som till stor del utförs hemma hos försäkringsbolagens kunder, ställs vissa specifika krav. Det handlar ofta om människor som har råkat ut för skador i sina bostäder, och vår uppgift blir att ställa allt till rätta. Genom lyhördhet och kompetens ser vi på ett smidigt sätt till att leva upp till de skadedrabbades förväntningar på dessa återställningsarbeten.

Den helt övervägande delen av försäkringsarbetena vi utför utgörs av vattenskador i badrum och kök. Vi har såväl den nödvändiga kompetensen, bland annat i form av behörighet för våtrumsarbeten, som erfarenheten som behövs för att fullgöra denna typ av uppdrag på ett riktigt och godkänt sätt.