Rätt kunskaper för renovering av kulturbyggnader

Kunskapsregistret och hantverksskickligheten hos vår personal gör att vi med fördel kan anlitas för olika slags känsliga byggprojekt som gäller äldre kulturbyggnader, där kraven på rätt utförande är särskilt högt ställda.

Här krävs fingertoppskänsla hos hantverkarna och kunskaper om äldre byggmetoder och material för att uppnå goda resultat – ofta handlar det om att kunna kombinera traditioner och ny teknik samt inte minst förmåga till nytänkande och problemlösning.

Inom Tyrfors Byggnads AB finns lång erfarenhet av antikvariska byggprojekt. Under en lång följd av år har vi utfört många varsamma renoveringar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vi behärskar arbeten med såväl exteriörer som interiörer i denna typ av hus. Och om det krävs kan vi till exempel själva tillverka lister och andra detaljer som ska förnyas eller ersättas vid en renovering.