Totalentreprenad

Tack vare vårt stora register och ett väl inarbetat kontaktnät av samarbetspartners åtar vi oss gärna totalentreprenader, där vi tar det fulla ansvaret genom hela byggprocessen – från start till mål. Vi sköter samordningen och ser till att alla delar faller på plats i rätt tid.

När behov finns samarbetar vi med välrenommerade arkitekter och konstruktörer, exempelvis vid vissa typer av nybyggnation eller renoveringar av känsliga kulturbyggnader.