Nära samarbete och samordning med utvalda samarbetspartners

Genom ett välutvecklat kontaktnät av leverantörer och underentreprenörer kan vi åta oss alla uppgifter vid ett bygge – genom totalentreprenad tar vi då ansvar för allt arbete.

De utvalda underentreprenörer vi samarbetar med kompletterar oss med sin specialkompetens inom sina respektive arbetsområden. Dessa är bland annat elinstallationer, plåtslageri samt VVS och ventilation. Eftersom vi har långvariga relationer med dessa partners kan vi skapa god samordning i våra byggprocesser och på så sätt undvika onödiga problem och fördröjningar.