Kontorslokaler på Kv. Verkmästaren 8
Ny utrymmningsväg
Fika rum
 
.
Kontors korridor
Kök